Kanazawa Kaitenzushi Kirari

A conveyor belt sushi shop where you can get gold-leaf topped sushi. A unique experience in the beautiful Kanazawa in Ishikawa Prefecture.